Naše společnost se zabývá následujícími činnostmi: 

- Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu

- Provoz a údržba veřejného osvětlení a rozhlasu

- Provozování nízkotlakých kotelen

- Vyhledávání kabelových poruch

- Zhotovení zemních protlaků

- Pronájem montážní plošiny

- Vánoční výzdoba

- Prořez stromů

Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu

Zajišťujeme komplexní dodávky elektro prací, včetně zajištění projektové dokumentace, vytyčení podzemních vedení, zajištění zvláštního užívání komunikací, výchozích revizí elektrického zařízení a geodetického zaměření kabelových tras.

Současně provádíme rekonstrukce a modernizace místního rozhlasu, které se většinou provádí souběžně s rekonstrukcemi veřejného osvětlení. Tam, kde je to technicky neproveditelné nebo neekonomické, provádíme ve spolupráci s výrobcem montáž a servis bezdrátového rozhlasu.

Provoz a údržba veřejného osvětlení a rozhlasu

Veřejné osvětlení patří mezi vyhrazené elektrické zařízení. To obnáší odpovědnost za jeho provoz s ohledem na maximální bezpečnost a bezporuchovost, která přímo souvisí s důsledně prováděnou preventivní údržbou. Té lze dosáhnout pouze pravidelnou činností v oblasti preventivní údržby za součinnosti kvalifikovaných pracovníků a techniky.

Od roku 1996 provozuje naše firma model přenesené správy. Tento model přenáší odpovědnost za veřejné osvětlení z jeho majitele (obec) na provozovatele (MEDIOS-MK,s.r.o.). V rámci smluvního vztahu s příslušnou obcí je zajišťován provoz, včetně údržby a předepsaných revizí.

Pro zkvalitnění našich služeb je Vám k dispozici na našich stránkách formulář Hlášení poruch. Jeho prostřednictvím mohou obce i jednotliví občané upozornit na konkrétní závady vyskytující se u veřejného osvětlení. Tímto se zkrátí doba na odstranění případných závad.

Jako správci veřejného osvětlení provádíme vytyčení podzemních kabelových tras, aby nedošlo k jejich poškození při zemních pracích v jejich blízkosti. Též vydáváme vyjádření o existenci podzemních vedení pro účely stavebního řízení a zastupujeme obec v rámci stavebních řízení.

V souvislosti s provozem a údržbou veřejného osvětlení zajišťujeme též provoz a údržbu místního rozhlasu ať již drátového, či bezdrátového.

Provozování nízkotlakých kotelen

Při provozování nízkotlakých kotelen a tepelných zdrojů provádíme pravidelný dohled, evidujeme a zajišťujeme předepsané kontroly a revize.

Vyhledávání kabelových poruch

U plášťových poruch kabelových vedení jsme schopni pomocí technického vybavení lokalizovat místo závady a následně provést opravu. Současně zajišťujeme vytyčení kabelových tras veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Zhotovení zemních protlaků

Nabízíme dodávku zemního protlaku s možností provedení výkopových prací startovací a cílové jámy. Zemní protlaky provádíme hydraulickým propichovacím zařízením PZ-65. Způsob bezvýkopového roztlačování zeminy se využívá pro vodovodní, plynové a kanalizační potrubí, elektromontážní a telekomunikační vedení. Součástí provedené práce je vtažení chrániček, jako ochrany pro uvedené inženýrské sítě.

Pronájem montážní plošiny

Pro potřeby měst, obcí, občanů a podnikatelských subjektů nabízíme pronájem montážní plošiny s obsluhou - LCV-3-14 s pracovní výškou 15 metrů na podvozku Nissan Cabstar.

Vánoční výzdoba

Každoročně provádíme u většiny našich smluvních partnerů vánoční výzdobu. Jedná se o individuální požadavky jednotlivých měst a obcí, převážně instalace osvětlení vánočního stromu a různých vánočních motivů umístěných na stožárech veřejného osvětlení.

Prořez stromů

Nabízíme práce na kácení a prořezu stromů. Kácení provádíme ze země, při rizikovém kácení a prořezu používáme vysokozdvižnou montážní plošinu.
MEDIOS-MK, s.r.o. 

T. G. Masaryka 648 
289 03 Městec Králové

IČ: 26462516
DIČ: CZ26462516

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83881.