Veřejné osvětlení měst a obcí 

Veřejné osvětlení měst a obcí, patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současné době neustále stoupá z důvodu zvyšující bezpečnosti osob a majetku.

Do oblasti veřejného osvětlení spadá osvětlení ulic, silnic, pěších zón, parků a architektonických budov včetně vánoční výzdoby. Tyto prvky vytváří atraktivitu daného prostředí.

Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provádění údržby, provozu a obsluhy veřejného osvětlení. Proto je nezbytně nutné, aby se o takovéto technologie řádně a hospodárně pečovalo a správně je používalo.
MEDIOS-MK, s.r.o. 

T. G. Masaryka 648 
289 03 Městec Králové

IČ: 26462516
DIČ: CZ26462516

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83881.